-

Building

Electrical Panel Building

We maken elektrokasten bestuurd door middel van PLC/displays of conventionele knoppen.

De elektro-schema’s worden op de computer met Eplan.. getekend en uitgewerkt, waarna ze in de werkplaats gebouwd worden.

Mechanical Machine Building

Naast het ontwerpen van machines worden ze ook intern gebouwd.

Wij ontwerpen mechanical machines met solid edge.

 

Hieronder zijn wat plaatjes toegevoegd van de PEC large and small melon peeler en de PEC sectional melon cutter.

PEC Sectional Melon Cutter:

PEC_sectional_melon_cutter

PEC Small Melon Peeler:

PEC_smal_mellon_peeler

PEC Melon Peeler TotalView:

PEC_melon_peeler_total_vieuw